Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 19


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Środowisko - wykaz dokumentów JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-11-04 zobacz
2 Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 2021 r. JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-11-02 zobacz
3 Regulamin organizacyjny 2021 r. JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-10-29 zobacz
4 Zapytanie ofertowe na zakup klimatyzacji w budynku PSSE Augustów JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-10-20 zobacz
5 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-06-16 zobacz
6 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-06-16 zobacz
7 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-03-26 zobacz
8 Wiadomości e-mail kierowane w ramach inicjatywy "Zapytaj Sanepid.pl" JAKUB KNIAŻEWSKI 2021-02-04 zobacz
9 Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 2020 r. JAKUB KNIAŻEWSKI 2020-10-14 zobacz
10 Prawne podstawy działania JAKUB KNIAŻEWSKI 2020-10-14 zobacz
11 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 JAKUB KNIAŻEWSKI 2020-05-15 zobacz
12 Środowisko - wykaz dokumentów JAKUB KNIAŻEWSKI 2020-05-14 zobacz
13 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 JAKUB KNIAŻEWSKI 2020-04-23 zobacz
14 Sprawozdanie finansowe za rok 2018 mfrol mfrol 2019-05-09 zobacz
15 Majątek PSSE Jeti1120 Jeti1120 2017-07-10 zobacz
16 Organ i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje. Jeti1120 Jeti1120 2017-07-10 zobacz
17 Przedmiot działalności i kompetencje Jeti1120 Jeti1120 2017-07-10 zobacz
18 Regulamin Organizacyjny 2020 r. Jeti1120 Jeti1120 2017-07-10 zobacz
19 Informacje Ogólne Jeti1120 Jeti1120 2017-07-07 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się